SuomeksiEnglish

Logga in, var så god.

Glömt lösenord?

Vad är Wilma?

Wilma är läroanstaltens www-anslutning. Denna Wilma-licens ägs av Närpes stad, bildningskansli.

I Wilma kan studerande göra kursval, uppfölja sina prestationer, läsa notiser och kommunicera med lärare.

I Wilma kan lärare mata in vitsord och frånvaro, uppdatera personuppgifter och kommunicera med studerande och vårdnadshavare.

Via Wilma kan vårdnadshavare följa upp och reda ut studerandens frånvaron, kommunicera med lärare via intern post och läsa skolans notiser.

Wilma används också av läroanstaltens personal, ledning och arbetsplatshandledare.

För en säker inloggning ska du börja användningen av systemet med att öppna en krypterad förbindelse.

Ofta ställda frågor

Vårdnadshavarens Wilma funktioner

Har du glömt ditt lösenord?

Ifall läroanstalten känner till din e-postadress kan du återställa lösenordet själv. Kontakta läroanstalten i andra problemsituationer.

StarSoft Wilma 2.21e © 2000-2016 StarSoft Oy